VITAJTE

V CENTRE SALVATOR

Toto duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí, v Starom meste v Bratislave.
V areáli sa tiež nachádza kláštor sestier, sídlo provincie a taktiež stravovacie zariadenie s krásnou záhradou.

„Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spásy.“ Iz 12, 3

Je mottom sestier a spolu s logom kongregácie „De Fontibus Salvatoris“ (z prameňov Spasiteľa) chce uprostred púšte rušného veľkomesta či hektického spôsobu života ponúknuť človeku možnosť zastaviť sa. V tomto Božom slove je totiž prísľub, že z prameňov spásy človek určite načerpá „živú vodu“, navyše s radosťou. Tak ako Samaritánka po rozhovore s Ježišom pri Jakubovej studni. (Centrum Salvator sa nachádza na Jakubovom námestí…) Podľa želania svojej zakladateľky matky Alfonzy Márie chcú sestry dať hosťom v Centre Salvator prostredníctvom svojej služby zakúsiť, že Boh každého osobitne miluje, stará sa oňho, chce, aby bol šťastný a aby sa jeho život vydaril. Preto Centrum Salvator pozýva všetkých, ktorí chcú nájsť oázu v púšti niekde nablízku.

Webová stránka Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa: www.spasitelky.sk www.cstss.org

Naša organizácia Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Slovenská provincia (Centrum Salvator) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.