ARCHÍV DUCHOVNÝCH AKTIVÍT

Chcem poďakovať za DO hľadanie Boha v mníšskom habite. Téma ma vtiahla do histórie mníšstva, poznávania reguly a života mníchov. Pomohla mi viac otvoriť srdce Bohu cez svätcov, ktorí mi majú čo povedať do života, aj napriek rozdielnosti času. Spoznali sme sv. Benedikta a jeho sestru sv. Školastiku. Otec Michal Mária, OSB nám sprostredkoval pohľad do života v kláštore a podelil sa s nami o rôzne zážitky. Povzbudzujem váhajúcic: otvorte si srdce na DO, pretože je to jedna z možností formácie kresťana. Sestry ponúkajú priestor, ktorý dáva neuveriteľný pokoj a dobro. Teším sa na ďalšie stretnutie 🙂 Martinka G.

Bohu vďaka za pre mňa vzácnu možnosť byť na DO 13.-15. Januára 2023 u Sestier Najsv. Spasiteľa, ktorú viedol otec Michal Mária Kukuča, OSB zo Sampora. Keď som sa na poslednú chvíľu prihlasovala na DO, nevedela som, že Pán má pre mňa pripravených tak veľa duchovných darov. Ďakujem o. Michalovi za vynikajúce, obsažné katechézy o hľadaní Boha v mníšskom habite, za jeho homílie, aj za jeho trpezlivé odpovede na množstvo otázok, ktoré sme mali. V sobotu večer nám rozšíril poznanie o živote Kartuziánskych mníchov z Grande Chartreuse cez jedinečný film VEĽKÉ TICHO od Filipa Gröringa. Veľa nám vysvetlil o sv. Benediktovi z Nursie, o sv. Gregorovi Veľkom, o (sv.) Jánovi Kasiánskom a pomáhal nám v chápaní, ako v tichu poznávať Boha v našich bežných životoch vo svete, (mimo kláštor) v rodinách. Som veľmi vďačná (ako Bratislavčanka), že máme v Bratislave možnosť u sestier spasiteliek načerpať silu do ďalších dní a nájsť miesto stíšenia. Ďakujem aj za možnosť požičať si knihy z ich úžasnej knižnice 🙂 Bohu vďaka za všetko!  Eva

(sv.) Ján Kasián v katolíckej Cirkvi nebol svätorečený, ale v pravoslávnej sa uctieva ako svätý, preto je skartka sv. v zátvorke.

Myslím si, že všetko bolo  výborne zorganizované a program bol usporiadaný veľmi vyvážene. Čas na prednášku, rozhovor, diskusiu a zároveň na premýšľanie, meditáciu, modlitbu, sv. spoveď. Bolo dostatok času byť sám, aj v spoločnosti.

Chcem vám poďakovať za všetko, za dobrotu a ochotu, ktorú sme počas víkendu od všetkých pociťovali a žehnám vám, nech dobrý Boh odmení službu vás všetkých. Bohu vďaka za pátra Miloša a za to, že sme mali možnosť vidieť, ako veľmi miluje Pána Ježiša a za všetky jeho slová a dobro, ktorému sa nám od neho dostalo.

Ďakujem veľmi pekne Tonka S.

 

Tešíme sa z toho, že nám náš milý p. Miloš Viktorín, OCD otvoril dvere do príbytkov Vnútorného hradu. Podľa slov sv. Terézie od Ježiša: „Vstupnou bránou do tohto hradu je modlitba a rozjímanie.” (Vnútorný hrad, príb.1, kap.1, ods.7) Preto sväté omše striedali modlitby aj adorácie.

V prednáškach nám bola predstavená očistná premena duše, ktorá sa odohráva prostredníctvom modlitby pohrúženia – kedy myseľ vstupuje do jednotlivých príbytkov (1-7) vnútorného hradu – pričom zažíva nástrahy i pokušenia, pády i vzostupy, pýchu i pokoru, bolesti i radosti, duchovné túžby i skutky – až kým je táto celobytostná premena zavŕšená a napokon korunovaná manželstvom duše s Jeho Majestátom.

V diskusiách sme sa dotkli tém blízkych sv. Terézii – láska k Bohu, pokora, bázeň, rozumnosť, milosť, horlivosť, skutky, dobro. „Pravdupovediac, v každom rozpoložení treba, aby nám sila prišla od Boha. Nech nám ju Jeho Majestát pre svoje milosrdenstvo udelí. Amen.” (Vnútorný hrad, príb. 1, kap. 2, ods. 12)

Osobitná a mimoriadna vďaka Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa za kláštorné prostredie, láskyplnú starostlivosť a duchovné aktivity. Ľuboš

Veľmi som sa potešila, keď som dostala správu o tom, že Pustovnícke víkendy, ktoré bývajú v Košiciach-Lorinčíku, sú realitou aj v Bratislave. Sestričky spasiteľky zavolali otcov karmelitánov do Centra Salvator. A keďže som tento rok nebola ešte na duchovných cvičeniach, zvolila som jeden takýto víkend u nich, veď do Centra nie je ďaleko.

Najlepšie mi vyhovoval októbrový termín. Bol to pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša s o. Andrejom Valentom, OCD. Veľa sme sa dozvedeli o vnútornej modlitbe (veruže detailne). O. Andrej nás previedol všetkými základnými dielami sv. Terézie, ale predstavil nám aj Šlabikár vnútornej modlitby o. Pavla Vojtěcha Kohuta. A mali sme aj celonočnú adoráciu. Konštatovali sme, že tá hodinka, ktorá vyšla na každého z nás pred Eucharistiou, tak rýchlo ubehla, že sme ani zaspať nestihli.

Ak si chcete oddýchnuť od všedných povinností či stresu, môžem len odporučiť. Skutočne, doprajte si takýto čas, príďte načerpať. Centrum Salvator a sestričky v ňom sú skvelými hostiteľmi.

Ľubomíra Z.

 

Chcem ešte raz veľmi poďakovať za starostlivosť a ústretovosť a za celú organizáciu víkendovej obnovy. Nádherné miesto, oáza v centre Bratislavy, krásne ubytovanie, excelentné raňajky :-). Bol to požehnaný čas stíšenia a pokoja, v atmosfére prijatia, radosti a otvorenosti. Vďaka brat Andrej, vďaka dievčatá a chlapci 🙂

Som vďačná za  možnosť nahliadnuť do spirituality sv. Terezie, inšpirovať sa ňou pri hľadaní spôsobu osobnej modlitby, osobného stretnutia s milujúcim Otcom.

Agáta

 

Myšlienka, ktorá ma oslovila: Aby bola vnútorná modlitba k Bohu účinná, okrem naplnenia vonkajších a vnútorné podmienok, musíme ju predniesť sústredene, najlepšie v modlitebnom pohrúžení “celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých síl”. Učíme sa byť ako “modlitebné radary”, ktoré vysielajú lúč modlitby s impulzami do priestoru k Bohu a trpezlivo čakáme na nádejný odraz a obraz od Pána.

Obrovská vďaka karmelitánovi o. Andrejovi Valentovi za odovzdávanie učenia sv. Terézie z Avily a šírenie karmelitánskej radostnej horlivosti.

Ľubomír

 

Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za dar možnosti úniku z bežného sveta a možnosť dotknúť sa Božej dobroty. Vytvorili ste nam úžasné podmienky, ubytovanie luxusné, jedlo vynikajúce. Vy sama ste boli tak dôležitá a pritom tak nenápadná v celom tomto diele pokoja. Účastníci boli vzácni ľudia, ako perly v Pánovej klenotnici. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou tejto skupiny.  Pater Andrej je úžasný kňaz, ktorý s láskou spravuje Pánovu vinicu a svojimi hodnotnými prednáškami a vzácnymi rozhovormi nám pomohol v tajomstvach modlitby. Ďakujem osobne za možnosť súkromnej adorácie. Tu mi dochadzaju slova, neviem opísať ten pocit, ktorý zaplavil moje srdce. Stale spracovávam všetky dojmy, túžim si v srdci zachovať pokoj, ktory som si od Vás odnášala. Pan Boh zaplat za velke dielo!

Jana

V dňoch 16.-18. september 2022 sa v priestoroch Centra Salvator v Bratislave konala duchovná obnova “Kráľovná Ester” pod vedením p. Rudolfa Bartala, OCD. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 11 žien. Uverejňujeme zopár svedectiev:

Kniha Ester je o Bohu skrytom, ale vždy prítomnom. Pocítili to aj účastníčky DO, ktoré v Ester často našli kúsok seba. Či už išlo o Ester sirotu, o Ester s novou nádejou na život, o Ester čakajúcu na stretnutie s kráľom, alebo o Ester, ktorá odvážne vykročí do nebezpečnej situácie, aby zachránila svoj ľud. Aj my sme niekedy zranené, inokedy odvážne, ale vždy milované – láskavým Kráľom, ktorý sa nad nami zmilúva a oblieka nás do nádherného rúcha, aby sme si uvedomili svoju hodnotu a vnútornú krásu. Kráľ nás chce mať pri sebe, náš Kráľ je Kráľom naveky, stále prítomný, hoci niekedy skrytý…

Pozdravujem všetky kráľovné, za mňa bola DO veľkým obohatením o uvedomenie si, aká som pre Boha dôležitá, jedinečná a milovaná,po čom túži každá žena,o sile vnútornej ženskej krásy, ktorá nás robí naplnené a šťastné. Bolo to osobné stretnutie s Ježišom,veľmi silný zážitok. Kniha Ester poukazuje na rôzne ľudské vzťahy medzi ženami a mužmi,pohľad na rozdielne hodnoty,úctu a dôstojnosť k duši a telu,odvahu vo svojej krehkosti ženy byť obetované pre rodinu,vlasť, za Boha…  Všetkým želám požehnaný život po boku nášho Kráľa.

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)

Prednáška známeho kňaza, prírodovedca a súčasného spisovateľa  Mgr. Mareka Váchu Ph.D. s názvom “Chuť žiť“.

Prednáška vychádza z jeho knihy Nevyžádané rady mládeži. Je koncipovaná pre mladších i starších, pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky života, porozumenia svetu mladých, tých, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu.