ARCHÍV DUCHOVNÝCH AKTIVÍT

V dňoch 13. – 16.  jún 2024 sa v Centre Salvator na Jakubovom námestí. č.4 v Bratislave konala viacdňová duchovná obnova na tému: Cesta k vnútornej transformácii. Exercitátorom bol br. Braňo Fabo, OFMCap a p. Andrea Ábelová. Účastníci sa zamýšľali nad tým, ako sa kríza, v ktorej sa okolo stredného veku pravdepodobne všetci, viac-či menej ocitneme, dá premieňať na cestu vnútorného uzdravovania.

 • Ďakujem za prijatie a príjemnú atmosféru, za možnosť stíšiť sa a ponoriť sa do hľbky. Prišla som sem s tým, že neviem, kam sa pohnúť. Teraz to neviem už vôbec, ale zároveň viem, že aj to je v poriadku a že je to priestor na rast. Vďaka. Z.H.
 • Centrum Salvator je skutočne Oázou! Človek je tu ako v Nebi! O všetko je postarané, a tak som mala moznosť stretnúť sa s Bohom, so sebou a s ľuďmi, ltorí tu prišli tiež. Výborné varíte!!! A izby sú krásne, čisté, pohodlné!!! Určite sa sem ešte mienim vratiť. Ďakujem. ♥️ M.V.
 • Veľmi ma oslovila Cesta vnútornej transformácie. Bolo to hlboké nazretie do svojho srdca. Chcem prísť aj na 2.časť. Obedy + celá strava bola výborná. Aj izby pekné!
 • Veľmi pekné prostredie.Velmi prínosný seminár. Bol som na všelijakých seminároch na kláštere Forta v Prahe a v kláštere Kolín v Česku a môžem povedať, že váš seminár je minimálne tejže kvality a v niečom možno aj kvalitnejší. Pavel Moravčík
 • Bolo nám tu fajn, pekne prostredie, dobrá strava, milí ľudia a téma duchovnej obnovy meniaca život. Vďaka.
 • “Je veľmi vzácne poznať, že v Bohu je sloboda iná ako v rozume”.
 • Ďakujem za bohatý čas. R.I.
 • Ďakujem zo ♥️. Pačilo sa mi. M.
 • Príjemné prostredie.
 • Túto obnovu vnímam ako veľký prínos, nakoľko mi bolo povedaných viacero nových a praktických vecí, ktoré môžem začať používať vo svojom živote a stať sa tak lepším a slobodnejším človekom. Vďaka múdrym a hlbokým slovám Andrejky a Braňa vnímam, že tieto slová posilňujú moju vieru. Vďaka ešte raz a teším sa na pokračovanie. S

V dňoch 9.-11. februára 2024 sa v konferenčno-ubytovacom zariadení Centrum Salvator na Jakubovom námestí v Bratislave konala víkendová duchovná obnova Prítomnosť a pokus o kontempláciu s bratom Tadeášom Chrvalom, kapucínom.

Vychádzal z duchovnej skúsenosti od dvoch autorov – Franz Jalics a Thomas Keating. Obnova prebiehala v tichu formou vovedenia do modlitby cez prednášku – krátky impulz a po nej bolo 20 minútové ticho a priestor na pokus o kontempláciu. Boli to opakované pokusy zotrvať v tichej prítomnosti, nepodávať žiadne výkony, proste len byť… V nedeľu sme si počas sv. omše pripomenuli aj Svetový deň chorých a viacerí účastníci prijali sviatosť pomazania chorých.  Posilnení na tele aj na duši, povzbudení skúsenosťou z kontemplatívnej modlitby i modliaceho sa spoločenstva, sa účastníci rozišli domov.

 

 • DO sa niesla v duchu stíšenia, a tak vytvorila priestor na to, aby si človek oddýchol nielen fyzicky, ale aj psychicky a duševne. Keďže povolaním som učiteľka a mojou úlohou je učiť – rozprávať, tak tu na DO vznikol taký čas, že som “vypovedala” omnoho menej slov ako za bežný, všedný deň, a bol to na mňa celkom slušný „výkon“, až som sa sama čudovala :). A potvrdilo sa mi to ako veľmi prospešné. Tiež služby a starostlivosť sú tu v Centre Salvator tip-top. Ďakujem. Danka
 • Dlhší čas som cítila, že sa potrebujem niekam posunúť v mojom duchovnom živote, že som v živote modlitby ostala nejaká zacyklená. Nestačilo mi o veciach modlitby len čítať v knihách, preto som sa prihlásila na túto DO. Na jednej strane bol fakt, že pri snahe o kontemplatívnu modlitbu „nemusím nič robiť”, teda nemusím na nič myslieť, určitým oslobodením. Veľmi prínosné pre mňa bolo, že sme o modlitbe len nerozprávali, ale neustále ju skúšali. Počas tohto skúšania, čiže modlenia sa, som na vlastnej koži mohla pocítiť, aké je to nesmierne ťažké – na nič nemyslieť, nič neriešiť… Neviem povedať, či nabehnem na tento spôsob modlitby každodenne, ale určite to bola pre mňa dobrá skúsenosť. A teším sa z toho. Ďakujem. (s. Alexandra, SMVS)
 • Obrovská vďaka za možnosť byť vo vašom centre na duchovnej obnove.  Vďaka za prednášky, starostlivosť, za nádherné priestory, jednoducho – báseň. Vlasta
 • Som rada, že tu vzniklo také spoločenstvo, priateľstvo v Bohu. To je to, čo ma tak veľmi oslovilo a potešilo. Boh mi dal pocítiť, že ma veľmi miluje. Že nás veľmi miluje.
 • Chcela by som sa ešte raz poďakovať za duch. obnovu tento víkend. Veľmi som sa cítila požehnane a príjemne. Bola som rada u Vás. Gabriela
 • Neuveriteľne rýchlo uplynul týždeň od duchovnej obnovy, kde sme mohli prežiť krásne chvíle v Božej prítomnosti v spoločenstve s bratmi a sestrami. Vďaka za prijatie, za duchovné a telesné pohostenie. Cítila som sa ako ryba vo vode, t.j. bola som tam kde som mala byť. Tešila som sa, že aj moja skupina, s ktorou som pricestovala, 4 sme boli z modlitby matiek a 1 spolužiačka s ďalšou známou. Po ukončení som spomenula DO v decembri, tak sme sa na ňu už prihlásili 🙂 sr. Serafína

V dňoch 12. – 14.  január 2024 v Centre Salvator na Jakubovom námestí. č.4 v Bratislave konala víkendová duchovná obnova na tému: Božia vôľa pre môj život. Exercitátorom bol br. Ondrej Tarana, OFMCap. Účastníci sa zamýšľali nad rôznymi otázkami, napríklad: Ako chápať Božiu vôľu a čo si jej prijatie vyžaduje? Aká je jej charakteristika a ako ju skĺbiť so slobodnou vôľou človeka? Ako sa vzťahuje k okruhu ľudí, s ktorými žijem? Keď sa nechtiac pomýlim, pokazím si celý život? Aké sú moje túžby? Čo mi dáva chuť do života? a iné. Vypočuli si svedectvo zasvätenej ženy o rozlišovaní povolania a v ovzduší modlitby a adorácie skúsili načúvať vlastnému životu a Božím podnetom v ňom.

 

 • Z DO ma oslovilo svedectvo Evky, že sa môžem rozhodovať slobodne a bez strachu, lebo Boh na mňa vždy hľadí s láskou. Eva
 • Prostredie, ktoré dýcha modlitbou a prijatím je povzbudzujúcim impulzom na zmenu, ktorú som očakával z tohto stretnutia, z tejto duchovnej obnovy. Vďaka. Veľa požehnania do vašej práce. P.
 • Ďakujem za krásny, duchovný, povzbudivý pobyt, pohostinnosť, prijatie a Božiu lásku. Mária
 • Na tejto DO ma oslovilo svedectvo Evky, uvedomila som si, že sa oplatí mať osobný vzťah s Bohom. Lucia
 • Ďakujem. Bol to čas, keď som sa mohla zastaviť a premýšľať. Prvé, čo ma oslovilo, bolo piatkové rozhodovanie, skúmanie túžob: zhodné s Ježišom, nesebecké, prinášajúce ovocie a plnosť života. A tiež prevziať zodpovednosť za svoj život, svoje rozhodnutia. S vedomím  Boha, Jeho lásky a toho, že On nám chce len dobre. Ľudka
 • Už dlho ma trápi, aká je Božia vôľa. Rád by som bol, keby mi Pán povedal niektoré veci priamo. Ale zväčša sú to poštuchnutia také jemné, že človek pochybuje, či sa vôbec stali a či sú od Pána. Ľahko ich prehliadnuť. Treba byť veľmi vnímavý. Aj tu som dostal niekoľko poštuchnutí. A ktovie, koľko som ich prehliadol…
 • Božia vôľa: cieľ môjho života: – aby som bol spasený; – aby som žil v láske – k Bohu, k ľuďom, k sebe.
 • Veľmi pekne ďakujem za tento čas, útulnú izbičku a ústretový prístup, čo sa týka mojej diéty. Ďakujem “môjmu hrdinovi” za upokojenie, že na niektoré otázky nie je okamžitá odpoveď; Je dôležité, aby moja odpoveď bola slobodná.
 • Pre mňa bolo prekvapujúce zistenie, že pred touto témou utekám, potláčam ju? Vyslovene cítim až zovretie a hnev, ktorý ma nepustí ďalej o tom rozmýšľať. Objavuje sa úzkosť a plač. Po určitom čase som už nevládala prijímať informácie a otázky. Toto som vôbec nevedela. Ďakujem.

10.-12. novembra 2023 sa v Centre Salvator uskutočnila duchovná obnova “Na ceste k Otcovi,” ktorú viedol otec Vladimír Kasan, OSB.

 • Centrum Salvator – úžasné miesto v centre BA, kde sa môžem stíšiť. Prior Kasan – veľmi vzácny človek – málo slovami mi dokázal tak veľa povedať.  Sestra Celina – obetavá organizátorka. Vďaka za všetko.
 • Na duchovnej obnove sa mi páčilo úplne všetko: ubytovanie, strava aj ochotný personál. A nadovšetko – vysoká kvalita prednášok otca Vladimíra Kasana, OSB. Boli obsažné, krásne a zrozumiteľné. Eva Š.
 • Páčili sa mi viaceré myšlienky, ale konkrétne napríklad to, že moja cesta k spáse, je moja komunita. Ťažko znesiteľný blížny – je lekárom Ježiša Krista.
 • Zo srdca ďakujem za každú minútu strávenú na DO. Práca nad láskou k nepriateľom je tŕnistá  cesta, no na jej konci je vytúžené Svetlo a Láska. Janka
 • Srdečná vďaka za požehnaný čas.
 • Otec Vladimír zvolil pre túto duchovnú obnovu 3 body, pomocou ktorých vysvetľoval, ako môžeme kráčať cestou k Otcovi: 1. Meditácia, 2. Pôst a 3. Láska k nepriateľom. Dotknem sa aspoň toho posledného. Nemáme možno nejakých veľkých nepriateľov, ale sú to ľudia, s ktorými sa nám ťažko žije, niečo nám na nich vadí, vyrušujú nás. Páter ich nazval, že sú to ťažko znesiteľní blížni. Oni nám vlastne nastavujú zrkadlo, aby sme videli, akí v skutočnosti sme, lebo máme tendenciu vidieť seba v tom lepšom svetle. Seba ospravedlníme a povieme: “Keby on toto neurobil, nepovedal, ja by som sa nenahneval. To on je na vine, že ja som padol, vybuchol.” Ale skutočne ten druhý je na vine? A tak, keď dochádza ku konfliktom a napätiam v manželstve alebo komunite, chceme odísť, aby sme mohli žiť v ideálnych podmienkach, v pokoji.  Ale riešením nie je odísť z komunity, ale zmeniť srdce. Ako? Modlitbami, ktoré nám pomôžu prijať našich blížnych takých, akí sú. To je tá cesta, na ktorej sa máme cvičiť vo svätosti. Táto myšlienka ma veľmi oslovila, lebo sa mi zdá, že veľa odchodov z reholí je práve preto, že nechceme znášať nedokonalosti tých druhých, nechceme nič trpieť. Akoby sme zabudli na to, že najväčšie pokánie je spoločný život, ktorý sme sa podujali žiť z lásky k Ježišovi. Vďaka, otec Vladimír, za podnetné myšlienky. C.

6.-8. októbra 2023 sa v Centre Salvator uskutočnila duchovná obnova S Máriou na Ceste, ktorú viedol otec Michal Mária Kukuča, OSB.

“S Máriou na ceste”
Všetko prebiehalo v réžii milovanej mamičky, Bohorodičky, Panny Márie.
Pomáha mi predstúpiť pred Boha Otecka, taká aká som, s tým čo som a čo mám a či nemám, ako svoje milované dieťa. Cítila som, ako sa upokojuje moje detské roztopašné srdce, keď som počúvala hovoriť prednášajúceho Otca Michala Máriu OSB o vzťahu s Pannou Máriou. Zazneli otázky, o ktorých sme mohli rozjímať:
– Čo viem o Panne Márii?
– Kým je Panna Mária pre mňa?
– Aké miesto má Panna Mária v mojom živote?
– Modlím sa s Pannou Máriou ruženec?
– Aký je môj osobný vzťah k Panne Márii 🌹?
– Pýtam sa pri kríze: A čo ty na to, mamička?
– Otvára mi novú perspektívu vzťahu k synovi, Ježišovi Kristovi?
– Prenechám jej miesto, povedať synovi, čo mi chýba?… ako vtedy na svadbe?
– Dovolím verejne pôsobiť Ježišovi v mojom živote?
Panna Mária s odovzdanou dôverou sa pýta: Ako sa to stane? Ako sa pýtam ja?
“Zatôni ťa moc najvyššieho” – úchvatné!
V mojom živote vnímam neodlučiteľnú spojitosť Panny Márie s Ježišom Kristom.
Panna Mária 🤗❤️ je viac ako len starostlivá, milujúca mamička.
Pomôže mi predstúpiť pred Boha Otecka v pravý čas.
Bohu vďaka za prijatie na DO u vás, milé sestry spasiteľky.
S nádejou v srdci ❤️ Martinka

V dňoch 1.-3. septembra 2023 sa v Centre Salvator konala duchovná obnova na tému: POKORA, AKO CESTA K POKOJU CEZ PONÍŽENIE. Prednášajúci, otec Jozef Brodňanský, OSB účastníkom vysvetlil, ako chápal pokoru sv. Benedikt. Mali možnosť nazrieť do Reguly sv. Benedikta a prerozjímať jednotlivé body, ktoré hovoria o pokore. Pripomenul, kde sa vo Sv. písme spomína pokora, kto je archetypom pokory, že je to Božia matka Mária a citoval apoftegmy niektorých púštnych otcov.  Účastníkov sprevádzali aj obrazy vyjadrujúce čnosť pokory od zosnulého maliara Jaroslava Halma: ikony sv. Antona pustovníka a sv. Benedikta.

Aspoň jedna z mnohých hlbokých myšlienok z jeho príhovorov:

Ak sme ku všetkým milí, nahodíme láskavý úsmev, sme tichí, nepovieme svoj názor, len aby bol pokoj, a aby sme boli so všetkými za dobré – najčastejšie sa mýlime, ak si myslíme, že vtedy sme pokorní. Alebo sa mýlime, ak podľa toho odhadujeme ľudí, že sú pokorní. Nie. Pokora je pravda. Nie stiahnutý chvost, sklopené uši a prispôsobenie sa. Pokora nie je pasívna, ale veľmi aktívna čnosť.

Pokora, ako schopnosť človeka posúdiť, rozsúdiť, rozlíšiť a hneď konať. Pokora je prudko činná čnosť. Pozrime sa na troch sluhov z evanjelia. Pán pochválil dvoch dobrých a verných sluhov, ktorí rozmnožili svoje talenty. Ale toho, ktorý svoj talent akože pokorne zakopal, neurobil s ním nič a neporušený mu ho vrátil, toho pokarhal, talent mu vzal a dal tomu, čo mal 10 talentov…

 • Ďakujeme za vynikajúci duchovný pobyt. Všetko bolo super – prednášky otca Jozefa Brodňanského, sv. omše, spoločné modlitby, duchovné rozhovory.  Sestričkám ďakujeme za milé prijatie, personálu za čisté a útulné izby, výbornú stravu. Bolo nám tu výborne a isto sa vrátime 🙂 Vierka, Janka, Gabika, Hanka
 • Ďakujeme za prijatie a celú duchovnú obnovu. Stále to vo vnútri intenzívne prežívame. Nech Vás Pán žehná, aby cez Vašu snahu boli podobne, ako my, požehnaní a posilnení mnohí ďalší :). Ján a Katka
 • Duchovná obnova bola pre mňa úžasným zážitkom. Ubytovanie bolo skutočne príjemné, izbičky čisté a útulné, čo mi umožnilo mať dobrý odpočinok. Osobne ma veľmi potešila aj kaplnka, ktorá je súčasťou budovy. Tak som sa mohla venovať duchovnej reflexii a modlitbe v pohodlí tohto miesta. Ďakujem zo srdca, že som sa mohla duch.obnovy zúčastniť. 🙂 Majka

V dňoch 28.-30. apríla 2023 sa v Centre Salvator konala duchovná obnova s názvom MILOSRDENSTVO.

P. Jozef Brodňanský, OSB pri výklade, impulzoch a zamysleniach použil obraz Sv. Mária Magdaléna od zosnulého maliara Jaroslava Halma. Nazreli sme do Denníčka sv. sestry Faustíny, čerpali sme z náuky Katechizmu katolíckej Cirkvi o milosrdenstve a vypočuli sme si niekoľko Apoftegiem od púštnych otcov tiež s témou milosrdenstva. Otec Jozef sa s nami podelil o myšlienky, ktoré ho napĺňajú úžasom pri rozjímaní o nekonečnom Božom milosrdenstve.

Obnovení na duchu sme sa rozišli do svojich domovov, aby sme milosrdenstvo nielen prijímali, ale aj dávali ďalej.

 

 

V dňoch 3.-5. marca 2023 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre slobodných do 40 rokov Vystúp na vysoký vrch. Hovorili sme o Mojžišovi, o horiacom kríku, o tom, ako ho Boh zavolal z horiaceho kríka, ako mu zjavil svoje Meno a dal mu úlohu. Bolo to o našom stretnutí s Pánom, o “vyzutí” topánok z nôh a kde je tá naša svätá zem… Tu je zopár svedectiev:

 • Ďakujem za krásny čas a rozhovory. Je to krásne miesto, z ktorého vyžaruje a napĺňa pokoj. Bol dostatok času na meditáciu po impulze, nemusela som sa náhliť, ako v práci. Mohla som prežiť celý týždeň v pokoji. Ďakujem za všetko. V.K.
 • Mne sa časovo zdalo dosť priestoru na všetko. Pomohlo mi, že ste nám vždy dali celý text na papieri. Lebo aj pri snahe sústrediť sa, nedá s avšetko zapamätať. Zdieľanie v skupinkách – keďže nás bolo málo – mi to pomohlo v odvahe hovoriť. Čo sa týka vybavenia a stravy – výborné. Ale hlavne ma potešila v tomto smere jednotka izba. Ďakujem.     Ľudka
 • Veľmi ste mi témami pomohli na ceste rozpoznávania Božieho volania a dodali ste mi silu a odvahu Mu odpovedať. Bohu vďaka za všetko! Super nápad s vyzutím pri adorácii… M.
 • Vynikajúca DO. Sestričky sú skvelé, milé, nápomocné. Jednoducho všetko super! Nič by som nemenila. Oddýchla som si, duchovne načerpala. Povzbudzujem k ďalšej práci. Uvítala by som viac súkromnej adorácie – jednotlivo. Pre mňa aj 3 dni boli super. Páčilo sa mi dychové cvičenie. Dala by som ho pred každou modlitbou. Z.
 • Téma – výborná. Prepojenie SZ a NZ, páčila sa mi výzdoba v kaplnke – horiaci krík, páčili sa mi zamyslenia bolestného ruženca, adorácia – modrovanie, činnosť, čas na prejdenie si impulzov, výborné jedlo, káva, čaj :-). Láskavosť sestier, celková starostlivosť, dychové cvičenie, krásne rozjímavé čítanie sestier + ich príprava. Do budúcna by som privítala jeden deň DO naviac.  P.
 • Ja som bola so všetkým spokojná. Vyhovoval mi pokoj, osobné stíšenie. Adorácia bola nádherná. Ja som sa odovzdala Bohu – tento moment som zažila pri modlitbe kríža v komunite v Taizé, kde som sa vyznala zo svojich hriechov – bolo to silné.  Dychové cvičenie sa mi páčilo, bolo to uvoľňujúce – asi to budem praktizovať 🙂 tak sa stíšiť, uvoľniť sa. Veľká vďaka za všetko. I.

Chcem poďakovať za DO hľadanie Boha v mníšskom habite. Téma ma vtiahla do histórie mníšstva, poznávania reguly a života mníchov. Pomohla mi viac otvoriť srdce Bohu cez svätcov, ktorí mi majú čo povedať do života, aj napriek rozdielnosti času. Spoznali sme sv. Benedikta a jeho sestru sv. Školastiku. Otec Michal Mária, OSB nám sprostredkoval pohľad do života v kláštore a podelil sa s nami o rôzne zážitky. Povzbudzujem váhajúcic: otvorte si srdce na DO, pretože je to jedna z možností formácie kresťana. Sestry ponúkajú priestor, ktorý dáva neuveriteľný pokoj a dobro. Teším sa na ďalšie stretnutie 🙂 Martinka G.

Bohu vďaka za pre mňa vzácnu možnosť byť na DO 13.-15. Januára 2023 u Sestier Najsv. Spasiteľa, ktorú viedol otec Michal Mária Kukuča, OSB zo Sampora. Keď som sa na poslednú chvíľu prihlasovala na DO, nevedela som, že Pán má pre mňa pripravených tak veľa duchovných darov. Ďakujem o. Michalovi za vynikajúce, obsažné katechézy o hľadaní Boha v mníšskom habite, za jeho homílie, aj za jeho trpezlivé odpovede na množstvo otázok, ktoré sme mali. V sobotu večer nám rozšíril poznanie o živote Kartuziánskych mníchov z Grande Chartreuse cez jedinečný film VEĽKÉ TICHO od Filipa Gröringa. Veľa nám vysvetlil o sv. Benediktovi z Nursie, o sv. Gregorovi Veľkom, o (sv.) Jánovi Kasiánskom a pomáhal nám v chápaní, ako v tichu poznávať Boha v našich bežných životoch vo svete, (mimo kláštor) v rodinách. Som veľmi vďačná (ako Bratislavčanka), že máme v Bratislave možnosť u sestier spasiteliek načerpať silu do ďalších dní a nájsť miesto stíšenia. Ďakujem aj za možnosť požičať si knihy z ich úžasnej knižnice 🙂 Bohu vďaka za všetko!  Eva

(sv.) Ján Kasián v katolíckej Cirkvi nebol svätorečený, ale v pravoslávnej sa uctieva ako svätý, preto je skartka sv. v zátvorke.

Myslím si, že všetko bolo  výborne zorganizované a program bol usporiadaný veľmi vyvážene. Čas na prednášku, rozhovor, diskusiu a zároveň na premýšľanie, meditáciu, modlitbu, sv. spoveď. Bolo dostatok času byť sám, aj v spoločnosti.

Chcem vám poďakovať za všetko, za dobrotu a ochotu, ktorú sme počas víkendu od všetkých pociťovali a žehnám vám, nech dobrý Boh odmení službu vás všetkých. Bohu vďaka za pátra Miloša a za to, že sme mali možnosť vidieť, ako veľmi miluje Pána Ježiša a za všetky jeho slová a dobro, ktorému sa nám od neho dostalo. Ďakujem veľmi pekne   Tonka S.

Tešíme sa z toho, že nám náš milý p. Miloš Viktorín, OCD otvoril dvere do príbytkov Vnútorného hradu. Podľa slov sv. Terézie od Ježiša: „Vstupnou bránou do tohto hradu je modlitba a rozjímanie.” (Vnútorný hrad, príb.1, kap.1, ods.7) Preto sväté omše striedali modlitby aj adorácie.

V prednáškach nám bola predstavená očistná premena duše, ktorá sa odohráva prostredníctvom modlitby pohrúženia – kedy myseľ vstupuje do jednotlivých príbytkov (1-7) vnútorného hradu – pričom zažíva nástrahy i pokušenia, pády i vzostupy, pýchu i pokoru, bolesti i radosti, duchovné túžby i skutky – až kým je táto celobytostná premena zavŕšená a napokon korunovaná manželstvom duše s Jeho Majestátom.

V diskusiách sme sa dotkli tém blízkych sv. Terézii – láska k Bohu, pokora, bázeň, rozumnosť, milosť, horlivosť, skutky, dobro. „Pravdupovediac, v každom rozpoložení treba, aby nám sila prišla od Boha. Nech nám ju Jeho Majestát pre svoje milosrdenstvo udelí. Amen.” (Vnútorný hrad, príb. 1, kap. 2, ods. 12)

Osobitná a mimoriadna vďaka Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa za kláštorné prostredie, láskyplnú starostlivosť a duchovné aktivity. Ľuboš

Veľmi som sa potešila, keď som dostala správu o tom, že Pustovnícke víkendy, ktoré bývajú v Košiciach-Lorinčíku, sú realitou aj v Bratislave. Sestričky spasiteľky zavolali otcov karmelitánov do Centra Salvator. A keďže som tento rok nebola ešte na duchovných cvičeniach, zvolila som jeden takýto víkend u nich, veď do Centra nie je ďaleko.

Najlepšie mi vyhovoval októbrový termín. Bol to pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša s o. Andrejom Valentom, OCD. Veľa sme sa dozvedeli o vnútornej modlitbe (veruže detailne). O. Andrej nás previedol všetkými základnými dielami sv. Terézie, ale predstavil nám aj Šlabikár vnútornej modlitby o. Pavla Vojtěcha Kohuta. A mali sme aj celonočnú adoráciu. Konštatovali sme, že tá hodinka, ktorá vyšla na každého z nás pred Eucharistiou, tak rýchlo ubehla, že sme ani zaspať nestihli.

Ak si chcete oddýchnuť od všedných povinností či stresu, môžem len odporučiť. Skutočne, doprajte si takýto čas, príďte načerpať. Centrum Salvator a sestričky v ňom sú skvelými hostiteľmi.  Ľubomíra Z.

Chcem ešte raz veľmi poďakovať za starostlivosť a ústretovosť a za celú organizáciu víkendovej obnovy. Nádherné miesto, oáza v centre Bratislavy, krásne ubytovanie, excelentné raňajky :-). Bol to požehnaný čas stíšenia a pokoja, v atmosfére prijatia, radosti a otvorenosti. Vďaka brat Andrej, vďaka dievčatá a chlapci 🙂

Som vďačná za  možnosť nahliadnuť do spirituality sv. Terezie, inšpirovať sa ňou pri hľadaní spôsobu osobnej modlitby, osobného stretnutia s milujúcim Otcom.  Agáta

Myšlienka, ktorá ma oslovila: Aby bola vnútorná modlitba k Bohu účinná, okrem naplnenia vonkajších a vnútorné podmienok, musíme ju predniesť sústredene, najlepšie v modlitebnom pohrúžení “celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých síl”. Učíme sa byť ako “modlitebné radary”, ktoré vysielajú lúč modlitby s impulzami do priestoru k Bohu a trpezlivo čakáme na nádejný odraz a obraz od Pána. Obrovská vďaka karmelitánovi o. Andrejovi Valentovi za odovzdávanie učenia sv. Terézie z Avily a šírenie karmelitánskej radostnej horlivosti.  Ľubomír

Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za dar možnosti úniku z bežného sveta a možnosť dotknúť sa Božej dobroty. Vytvorili ste nam úžasné podmienky, ubytovanie luxusné, jedlo vynikajúce. Vy sama ste boli tak dôležitá a pritom tak nenápadná v celom tomto diele pokoja. Účastníci boli vzácni ľudia, ako perly v Pánovej klenotnici. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou tejto skupiny.  Pater Andrej je úžasný kňaz, ktorý s láskou spravuje Pánovu vinicu a svojimi hodnotnými prednáškami a vzácnymi rozhovormi nám pomohol v tajomstvach modlitby. Ďakujem osobne za možnosť súkromnej adorácie. Tu mi dochadzaju slova, neviem opísať ten pocit, ktorý zaplavil moje srdce. Stale spracovávam všetky dojmy, túžim si v srdci zachovať pokoj, ktory som si od Vás odnášala. Pan Boh zaplat za velke dielo!  Jana

V dňoch 16.-18. september 2022 sa v priestoroch Centra Salvator v Bratislave konala duchovná obnova “Kráľovná Ester” pod vedením p. Rudolfa Bartala, OCD. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 11 žien. Uverejňujeme zopár svedectiev:

Kniha Ester je o Bohu skrytom, ale vždy prítomnom. Pocítili to aj účastníčky DO, ktoré v Ester často našli kúsok seba. Či už išlo o Ester sirotu, o Ester s novou nádejou na život, o Ester čakajúcu na stretnutie s kráľom, alebo o Ester, ktorá odvážne vykročí do nebezpečnej situácie, aby zachránila svoj ľud. Aj my sme niekedy zranené, inokedy odvážne, ale vždy milované – láskavým Kráľom, ktorý sa nad nami zmilúva a oblieka nás do nádherného rúcha, aby sme si uvedomili svoju hodnotu a vnútornú krásu. Kráľ nás chce mať pri sebe, náš Kráľ je Kráľom naveky, stále prítomný, hoci niekedy skrytý…

Pozdravujem všetky kráľovné, za mňa bola DO veľkým obohatením o uvedomenie si, aká som pre Boha dôležitá, jedinečná a milovaná,po čom túži každá žena,o sile vnútornej ženskej krásy, ktorá nás robí naplnené a šťastné. Bolo to osobné stretnutie s Ježišom,veľmi silný zážitok. Kniha Ester poukazuje na rôzne ľudské vzťahy medzi ženami a mužmi,pohľad na rozdielne hodnoty,úctu a dôstojnosť k duši a telu,odvahu vo svojej krehkosti ženy byť obetované pre rodinu,vlasť, za Boha…  Všetkým želám požehnaný život po boku nášho Kráľa.

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)

Prednáška známeho kňaza, prírodovedca a súčasného spisovateľa  Mgr. Mareka Váchu Ph.D. s názvom “Chuť žiť“.

Prednáška vychádza z jeho knihy Nevyžádané rady mládeži. Je koncipovaná pre mladších i starších, pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky života, porozumenia svetu mladých, tých, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu.