KONFERENČNÉ PRIESTORY

V našich 6 konferenčných miestnostiach ponúkame vhodný priestor na organizovanie seminárov, konferencií, prednášok, či výročných zasadaní. Pri ich výbere Vám môže pomôcť ich rozloha a odporúčaný počet osôb.

Informujte sa o aktuálnych zľavách pre vás a vašu organizáciu.

Konferenčná miestnosť bl. matky Alfonzy Márie

Rozloha: 86,78 m²
Počet osôb: do 100
Cena: 180 € / deň s DPH

Konferenčná miestnosť sv. Terézie

Rozloha: 31,79 m²
Počet osôb: 16
Cena: 100 € / deň s DPH

Konferenčná miestnosť sv. Alfonza

Rozloha: 22,84 m²
Počet osôb: 10
Cena: 100 € / deň s DPH

Konferenčná miestnosť dr. Štefana Zlatoša

Rozloha: 46,8 m²
Počet osôb: 25
Cena: 140 € / deň s DPH

Jedáleň

Rozloha: 125,90, m²
Počet osôb: 100
Cena: 200 € / deň s DPH (30 €/hod. s DPH)

Ceny prenájmu priestorov vrátane doplnkových služieb sú uvedené na 8-hodinový prenájom max do 20.00 hod.

Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou predstavujúcou 10 % z uvedenej ceny.
Minimálny poplatok pri prenájme menšom ako na 8 hodín je 50 % z uvedenej ceny.

Doplnkové služby:

Flipchart + papier a fixky 20 €
Dataprojektor + stolík + premietacie plátno 40 €
CD a DVD prehrávač 20 €
Ozvučovacia technika vrátane 3 mikrofńov 40 €
Digitálny fotoaparát 20 €
Kamera + statív 30 €
Diktafón 20 €
Externé reproduktory k PC 10 €
PC (notebook) 30 €
TV 20 €

Cenník stravy:

Raňajky 7 €
Obed 10 €
Večera – studená 6,50 €
Večera – teplá 8,80 €
Občerstvenie (rozšírené) 5 € (6 – 7 €)