Duchovná obnova s Karlom Satoriom

Začiatok: 10.09.2021 16:00 | Koniec: 12.09.2021 14:00

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje, akú úlohu chce zohrať modlitba v našom  povolaní – byť človekom.

Filmové exercície s p. Petrom Vacikom SJ

Začiatok: 14.07.2021 18:00 | Koniec: 19.07.2021 13:00

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa…

Doprevádzané exercície podľa svätého Ignáca

Začiatok: 28.05.2021 18:00 | Koniec: 05.06.2021 10:00

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa…