Kreatívne ignaciánske duchovné cvičenia s bibliodramatom

Začiatok: | Koniec:

 

Kurz pre tých, ktorým nie je cudzie zapojenie kreativity k sebavyjadreniu a k modlitbe. Vedľa meditácii nad biblickými podnetmi nebude chýbať ani možnosť výtvarného prejavu a bibliodramatu.

Sprevádza: Ján REGNER SJ

Registrácia na podujatie