DUCHOVNÉ CVIČENIA

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVATÉHO IGNÁCA

„V modlitbe si musíme zvyknúť na to, že s Bohom, ktorý v nás prebýva, rozprávame v mlčaní…“ sv. Terézia z Avily

Pozvanie : Jeden zo spôsobov svätého Ignáca ako si usporiadať vlastný život s pomocou Božieho slova a nanovo sa naladiť na Boha, ako s pohľadom na Ježiša Krista môžem urobiť potrebné rozhodnutia. Exercície prebiehajú v tichu, modlitbe, s každodenným rozhovorom so sprevádzajúcim.

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa exercitant dostáva do posvätného tajomstva svojho vlastného bytia. Stretnutie umožňuje sprístupnenie cesty k uzdraveniu.

Základnými elementmi sú ticho, modlitba, meditácia, rozjímanie zo svätého písma, účasť na svätej omši, sprevádzajúce rozhovory a ochota vydať sa na cestu vnútorného procesu.

Miesto: Centrum Salvator, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám. 4, Bratislava

Sprevádzajúci: sr. Gracia Kováčová

 

Láska pozostáva v zdieľaní sa z oboch strán…“ sv. Ignác