Jednodňové sobotné duchovné obnovy – Centering prayer

Začiatok: 12 | Koniec: 12

Stretnutie slúži ako spôsob pokračujúceho kontemplatívneho vzdelávania. Je to zdroj povzbudenia, možnosť podeliť sa s ostatnými, rozlíšiť úspechy a neúspechy vlastnej praxe. Okrem čítania, dvadsať minútových sedení je súčasťou stretnutia aj Lectio divina. Obnova prebieha vždy v tichu.

TERMÍNY (vždy od 9.30 do 16.00): 12. december; 16. január; 20. február; 13. marec; 17. apríl; 15. máj; 12. jún

CENA: 13 eur/deň (celodenné občerstvenie a obed)

Podmienkou účasti je registrácia  (pozri nižšie)

Tešíme sa na spoločné stretnutie a pozývame vás na túto dobrodružnú duchovnú cestu!

Registrácia na podujatie