Modlitbové utorky – spiritualita vo všednom dni

Začiatok: každý utorok od 17:15 do 18:20

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu.

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehĺbenie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Modlitba súhlasu vychádza z Ježišovho výroku: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,6)

Inšpiruje sa tiež spismi veľkých postáv: Ján Kassián, František Saleský, Terezia z Avily, Ján od Kríža, Terezia z Lisieux,…

Tých, ktorí sa chcú zoznámiť, postupne vstúpiť do metódy tejto modlitby a učiť sa ju pravidelne praktizovať, pozývame do Centra Salvator každý utorok (už od 7.7.2020) o 17:15 hodine. Počas stretnutia venujeme 20 minút textom vysvetľujúcim kontemplatívnu modlitbu a následne zostávame 2 x 20 minút v modlitbe v tichu.

Registrácia na podujatie