DUCHOVNÉ AKTIVITY

Pozývame jednotlivcov aj skupiny využiť možnosť stráviť čas v našom Centre Salvator pri rôznych duchovných aktivitách. Naše jedinečné postavenie v úzkej spojitosti s Kongregáciou sestier Najsvätejšieho Spasiteľa umožňuje účastníkom prežiť čas v rozjímaní, tichu, meditácii a to priamo v kláštore. Jednotlivci ale aj skupiny sem môžu prísť využiť dve kaplnky, v ktorých môže byť slávená svätá omša v úzkom kruhu účastníkov danej duchovnej obnovy. Po dohovore sa jednotliví záujemcovia môžu zapojiť aj do pravidelných modlitieb sestier.

Meditačné miestnosti sú vhodnými na organizáciu modlitebných skupiniek, stretnutí, meditácií a podobne.