Pustovnícky víkend s prorokom Eliášom
pod vedením p. Dušana Hricka, OCD 
v dňoch 17.-19. júna 2022 
v priestoroch Centra Salvator v Bratislave. 
Duchovná obnova je pre laikov i zasvätených, mladých i skôr narodených, zadaných, slobodných i rozvedených, pre všetkých, ktorí chcú prežiť víkend v modlitbe s Pánom.
Prihlásiť sa na adresu: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk najneskôr do 10.6.2022.
Do mailu napíšte: meno a priezvisko, ak ste zasvätená osoba – rehoľnú spoločnosť, číslo občianskeho preukazu, požiadavku prípadnej diéty.
Program: Predpokladaný príchod a ubytovanie najneskôr do 16:30 hod.
Začiatok: v piatok o 17:00 hod svätou omšou.
Ukončenie  v nedeľu po obede.
Cena: Poplatok za celý pobyt je 53,40 EUR – platba pri nástupe na recepcii Centra Salvator. (poplatok zahŕňa 25,– EUR/os./deň za ubytovanie a stravu; 1,70 EUR/os./noc za mestskú daň) . Ubytovanie je v 1-lôžkových izbách.

Tešia sa na Vás Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa