Filmové exercície s p. Petrom Vacikom SJ

Začiatok: 14.07.2021 18:00 | Koniec: 19.07.2021 13:00

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa…