Duchovná obnova s Karlom Satoriom

Začiatok: 10.09.2021 16:00 | Koniec: 12.09.2021 14:00

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje, akú úlohu chce zohrať modlitba v našom  povolaní – byť človekom.