Milí priatelia,

pozývame vás na víkendovú duchovnú obnovu o Eucharistii s názvom: KRISTUS MEDZI NAMI.

Bude sa konať v dňoch 9. – 11. júna 2023, v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí č. 5 v Bratislave.

Vedie: o. Michal Mária KUKUČA, OSB 

Tajomstvo vtelenia patrí k základným pravdám kresťanskej viery. Je kľúčom k pochopeniu Božieho plánu spásy, jeho zjavenia, liturgie, Cirkvi i Eucharistie. Kristus je medzi nami, s nami i v nás samých. (o. Michal Mária)

Čakajú Ťa: prednášky, noví priatelia, zdieľania, ticho, adorácia, liturgia hodín, možnosť duchovného rozhovoru alebo sviatosti zmierenia

Počas duchovnej obnovy je potrebné ubytovať sa.

Cena za stravu a ubytovanie je 53,40 eur na osobu.

Prihlásiť sa môžete do 4. júna 2023 na: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk 

Doneste si niečo na písanie, prezuvky a otvorené srdce.

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” (Mt 11, 28)

Tešíme sa na Vás  😊💖

Za duchovné aktivity Centra Salvator

Sr. Celina Pčolinská