ARCHÍV DUCHOVNÝCH AKTIVÍT

V dňoch 16.-18. september 2022 sa v priestoroch Centra Salvator v Bratislave konala duchovná obnova “Kráľovná Ester” pod vedením p. Rudolfa Bartala, OCD. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 11 žien. Uverejňujeme zopár svedectiev:

Kniha Ester je o Bohu skrytom, ale vždy prítomnom. Pocítili to aj účastníčky DO, ktoré v Ester často našli kúsok seba. Či už išlo o Ester sirotu, o Ester s novou nádejou na život, o Ester čakajúcu na stretnutie s kráľom, alebo o Ester, ktorá odvážne vykročí do nebezpečnej situácie, aby zachránila svoj ľud. Aj my sme niekedy zranené, inokedy odvážne, ale vždy milované – láskavým Kráľom, ktorý sa nad nami zmilúva a oblieka nás do nádherného rúcha, aby sme si uvedomili svoju hodnotu a vnútornú krásu. Kráľ nás chce mať pri sebe, náš Kráľ je Kráľom naveky, stále prítomný, hoci niekedy skrytý…

Pozdravujem všetky kráľovné, za mňa bola DO veľkým obohatením o uvedomenie si, aká som pre Boha dôležitá, jedinečná a milovaná,po čom túži každá žena,o sile vnútornej ženskej krásy, ktorá nás robí naplnené a šťastné. Bolo to osobné stretnutie s Ježišom,veľmi silný zážitok. Kniha Ester poukazuje na rôzne ľudské vzťahy medzi ženami a mužmi,pohľad na rozdielne hodnoty,úctu a dôstojnosť k duši a telu,odvahu vo svojej krehkosti ženy byť obetované pre rodinu,vlasť, za Boha…  Všetkým želám požehnaný život po boku nášho Kráľa.

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)

Prednáška známeho kňaza, prírodovedca a súčasného spisovateľa  Mgr. Mareka Váchu Ph.D. s názvom “Chuť žiť“.

Prednáška vychádza z jeho knihy Nevyžádané rady mládeži. Je koncipovaná pre mladších i starších, pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky života, porozumenia svetu mladých, tých, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu.