Filmové exercície s Janom Regnerom SJ

Začiatok:   |   Koniec:

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa stane, že sa na plátne stretávame so scénami akoby z vlastného života, na ktoré sme už dávno zabudli. Niekedy sa zase film stáva kľúčom k dosiaľ nepreskúmaným komnatám nášho vlastného vnútra. Obrazy sa vrývajú hlboko do duše a môžu byť niekedy účinnejšie ako slovo. Obraz môže pôsobiť očisťujúco. Film môže byť vhodným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa exercicii a pomocou k zrodeniu nového života.

Cena: 26 eur/deň (ubytovanie + strava) + mestská daň 1,70 eur/deň + poplatok pre exercitátora 20 eur

Vedie: P. Ján Regner SJ


Registrácia na podujatie