PRAVIDELNÉ MODLITBOVÉ UTORKY

Stretnutia prebiehajú raz za mesiac (druhý alebo tretí utorok) od 17.15 do 18.30 hod. v centre Salvator.

Aktívny človek, ktorý je v živote angažovaný, či chce alebo nie, prostredníctvom sústavne množiacich sa aktivít, sa dostáva pod istý tlak. Nájsť si čas na modlitbu sa mu stáva čoraz ťažším. Ľudia, ktorí žijú v „spiritualite činností“, musia často bojovať o čas pre modlitbu, ak sa nechcú stratiť v aktivizme. Skôr či neskôr budú vyčerpaní, vyžmýkaní a tak môže dôjsť pre nich k ešte horšiemu. Sústavná aktivita kladie na ľudí presahujúce starosti. Potrebujú vlastne pokojný čas, aby tieto starosti mohli spracovať. Najlepšou príležitosťou ako získať čas pre modlitbu, je zdá sa, nájsť si pravidelný čas modlitby. Avšak treba si uvedomiť, že modlitba spočíva v upriamení sa na Boha a nie na spracovanie problémov. Ako sformulovať modlitbu skôr do kratších, ale intenzívnych časov? Naše modlitbové utorky ponúkajú hlboké ponorenie sa do modlitby a následný obnovený návrat späť k úlohám a problémom každého dňa.