Modlitbový utorok s imaginatívnou kontempláciou

Začiatok: 31.03.2020 17:15 | Koniec: 31.03.2020 18:30

Použitiu predstavivosti v modlitbe hovoríme imaginatívna kontemplácia. Vo všeobecnosti sa v tejto metóde modlitby nechávame viesť predstavivosťou, ale stále zameriavame svoju pozornosť na Krista. Túto metódu praktizovali od najrannejších dôb v kresťanskej tradícii. Keď Ignác z Loyoly požiadal počas svojej rekonvalescencie o romány a namiesto nich dostal Život Krista, predhovor knihy ho uviedol do tejto metódy imaginatívnej kontemplácie. Autor radil čitateľovi: “Čítajte o tom, čo sa deje (v evanjeliách) akoby sa to dialo práve teraz… Sprítomníte si to, čo náš Pán Ježiš Kristus povedal a urobil s celou afektívnou silou vašej mysle… Počúvajte a pozerajte sa na tieto veci, o ktorých sa rozpráva, akoby ste ich počuli na vlastné uši a videli na vlastné oči.”

Práve táto metóda imaginatívnej kontemplácie bola podnetom, že sa Ignác vydal na svoju cestu obrátenia.

(Ďalšie termíny: 12.05., 30.06.)

Registrácia na podujatie