Marek Vácha – Volený osud

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)


Začiatok:
08 | Koniec: 08

Marek Orko Vácha je katolícky kňaz, administrátor vo farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakulte sociálnych štúdii v Brne vedie seminár zameraný na vzťah kresťanstva a ekológie. Na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne vyštudoval odbor molekulárnej biológie a genetiky, teológiu študoval v Olomouci a v Bruseli, V rokoch 1997 a 2000 sa zúčastnil dvoch výprav na Antarktídu. Je prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Do Centra Salvator prichádza s novou prednáškou „VOLENÝ OSUD“.

Tešíme sa na stretnutie.


Registrácia:
cez formulár (pozri nižšie)

Prednášajúci: Mgr. Marek Vácha Ph.D.

CENA: 5 Eur – účastnícky poplatok

Registrácia na podujatie

* Povinný údaj