Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

Začiatok: 21.10.2019 18:30 | Koniec: 21.10.2019 20:00

 

Ste veriaci a milujúci kresťan a hľadáte možnosť prehĺbiť svoju vieru, priblížiť sa k Bohu komplexne, teda vo svojej osobnej sfére i v spoločenstve?

Centrum Salvator ako dom sestier Najsvätejšieho Spasiteľa ponúka možnosť vstúpiť na túto cestu všetkým laikom. Stretnutia bývajú druhý pondelok v mesiaci od 17.30 hod. do 18.45 hod.

Spoločne čítame Sväté písmo, uvažujeme, zdieľame sa. Na tejto ceste sa necháme sprevádzať aj matkou Alfonzov Máriou, ktorá „ Božie dary prijala pre dobro všetkých“ (por. 1 Kor 17,7)

Následne o 19: 00 hodine je možnosť zúčastniť sa slávenia svätej omše a krátkej adorácie v kaplnke sv. Jozefa.

V prípade záujmu, či otázok môžete kontaktovať sr. Alacoque

mail: alacoque@centrum.sk; t.č. 0902 671 573

Registrácia na podujatie