Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

Centrum Salvator  ponúka možnosť vstúpiť na cestu prehĺbenia viery všetkým laikom.

Spoločné stretnutie v skupinke býva raz za mesiac od 17.30 hod. do 19.00 hod.

KONTAKT: sestra.serafina@gmail.com; 0950 340 640

Registrácia na podujatie