Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

Začiatok: 16.03.2020 18:30 | Koniec: 16.03.2020 20:00

 

Ste veriaci a milujúci kresťan a hľadáte možnosť prehĺbiť svoju vieru, priblížiť sa k Bohu komplexne, teda vo svojej osobnej sfére i v spoločenstve?

Centrum Salvator ako dom sestier Najsvätejšieho Spasiteľa ponúka možnosť vstúpiť na túto cestu všetkým laikom. Stretnutia bývajú tretí pondelok v mesiaci od 18.30 hod. do 20.00 hod. (Ďalšie termíny:  20.04., 18.05., 15.06.)

Spoločne čítame Sväté písmo, uvažujeme, zdieľame sa. Na tejto ceste sa necháme sprevádzať aj matkou Alfonzov Máriou, ktorá „ Božie dary prijala pre dobro všetkých“ (por. 1 Kor 17,7)

Registrácia na podujatie