DUCHOVNÉ CVIČENIA

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVATÉHO IGNÁCA

„V modlitbe si musíme zvyknúť na to, že s Bohom, ktorý v nás prebýva, rozprávame v mlčaní…“ sv. Terézia z Avily

Pozvanie : Jeden zo spôsobov svätého Ignáca ako si usporiadať vlastný život s pomocou Božieho slova a nanovo sa naladiť na Boha, ako s pohľadom na Ježiša Krista môžem urobiť potrebné rozhodnutia. Exercície prebiehajú v tichu, modlitbe, s každodenným rozhovorom so sprevádzajúcim.

Termín: 6. 3. – 12. 3. 2016 so začiatkom o 18:00 hodine

Miesto: Centrum Salvator, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám. 4, Bratislava

Sprevádzajúci: P. František Hylmár SJ, sr. Gracia Kováčová

Cena: 25 Eur / deň (strava, ubytovanie) – 150 Eur / 6 dni + poplatok pre exercitátora 20 Eur

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa exercitant dostáva do posvätného tajomstva svojho vlastného bytia. Stretnutie umožňuje sprístupnenie cesty k uzdraveniu.

Základnými elementmi sú ticho, modlitba, meditácia, rozjímanie zo svätého písma, účasť na svätej omši, sprevádzajúce rozhovory a ochota vydať sa na cestu vnútorného procesu.

Termín: 25. 2. – 04. 3. 2018 so začiatkom o 18:00 hodine

Miesto: Centrum Salvator, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám. 4, Bratislava

Cena: 25 Eur / deň (strava, ubytovanie) – 150 Eur / 6 dni + poplatok pre exercitátora 20 Eur

MALÉ POSTNÉ EXERCÍCIE

Láska pozostáva v zdieľaní sa z oboch strán…“ sv. Ignác

Pozvanie: Vstúpiť do pôstneho obdobia počúvaním, mlčaním a modlitbou. Stála štruktúra dňa s vyhradeným časom pre osobnú modlitbu a každodenným rozhovorom so sprevádzajúcim pomôžu naladiť sa na Boha a na Božie slovo.

Dedičstvo a bohatstvo svätého Ignáca spočíva v duchovných cvičeniach, ktorých obsahom je meditácia, ticho, Sväté písmo a individuálne sprevádzanie.

Termín: 10. 2. – 14. 2. 2016 so začiatkom o 18:00 hodine

Miesto: Centrum Salvator, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám. 4, Bratislava

Sprevádzajúci: P. Peter Girašek SJ, sr. Gracia Kováčová

Cena: 25 Eur / deň (strava, ubytovanie) – 100 Eur / 4 dni

Registrácia na emailovej adrese: info@centrumsalvator.sk