Cyklus jednodňových duchovných obnov – Examen – Kontemplácia na dosiahnutie božej lásky

Začiatok: 15 | Koniec: 15

 

Veľmi cennou súčasťou duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal svätý Ignác Loyolský je modlitba spytovania svedomia, nazývaná tiež examen. Podľa Ignáca je spytovanie svedomia predovšetkým spätným pohľadom na pomáhajúcu a obšťastňujúcu lásku, ktorou sa Boh každý deň dotýka nášho srdca. Zameriava sa na Božiu túžbu, zmieriť a obnoviť naše vzťahy.
Počas pravidelných cyklov duchovnej obnovy vás chceme nechať prejsť sa jednotlivými krokmi tejto modlitby, tak ako to odporúča svätý Ignác z Loyoly a pomôcť vám naučiť sa používať túto modlitbu vo vašom všednom dni, robiť si reflexiu života a definovať svoje životné ciele.

Podmienkou účasti je registrácia (pozri dolu na stranke).

Tejto časti duchovnej obnovy sa môžu zúčastniť iba tí, ktorí absolvovali aspoň tri predchádzajúce časti. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúceho kroku, budú zaslané materiály na individuálne štúdium

CENA: 13 Eur/deň (celodenné občerstvenie, obed a večera)

Tešíme sa na spoločné stretnutie a pozývame vás na túto dobrodružnú duchovnú cestu!

Registrácia na podujatie