Cyklus jednodňových duchovných obnov – Examen – Kontemplácia na dosiahnutie božej lásky

Začiatok: | Koniec:

 

Veľmi cennou súčasťou duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal svätý Ignác Loyolský je modlitba spytovania svedomia, nazývaná tiež examen. Podľa Ignáca je spytovanie svedomia predovšetkým spätným pohľadom na pomáhajúcu a obšťastňujúcu lásku, ktorou sa Boh každý deň dotýka nášho srdca. Zameriava sa na Božiu túžbu, zmieriť a obnoviť naše vzťahy.
Počas pravidelných cyklov duchovnej obnovy vás chceme nechať prejsť sa jednotlivými krokmi tejto modlitby, tak ako to odporúča svätý Ignác z Loyoly a pomôcť vám naučiť sa používať túto modlitbu vo vašom všednom dni, robiť si reflexiu života a definovať svoje životné ciele.

Podmienkou účasti je registrácia (pozri dolu na stranke).

Pre tých, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúceho kroku, budú zaslané materiály na individuálne štúdium

CENA: 13 Eur/deň (celodenné občerstvenie, obed a večera)

Tešíme sa na spoločné stretnutie a pozývame vás na túto dobrodružnú duchovnú cestu!

Registrácia na podujatie