Duchovné cvičenia – Modlitba súhlasu (Centering Prayer)

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu.

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehlbovanie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Je to pokus ponúknuť staršie učenie v aktualizovanej podobe. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Vychádza z Ježišovho výroku: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,6). Inšpiruje sa tiež spismi veľkých postáv: Ján Kassián, František Saleský, Terézia z Avily, Ján od Kríža, Terézia z Lisieux.

Duchovné cvičenia ponúkajú účastníkom príležitosť naplno sa ponoriť do praxe modlitby súhlasu. Denne sa konajú dve až tri hodiny modlitby súhlasu, čas je strávený v tichu, v osobnej úvahe, liturgii, praktizovaní Lectio Divina. Čerpá sa z materiálov a diel Thomasa Keathinga. Podmienkou účasti je pravidelné praktizovanie modlitby Centering prayer minimálne šesť mesiacov.

Modlitbovým stretnutím bude sprevádzať Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach).

Registrácia na podujatie

* Povinný údaj