Modlitba súhlasu (Centering Prayer)

Začiatok: 25 | Koniec:

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu.

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehlbovanie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Je to pokus ponúknuť staršie učenie v aktualizovanej podobe. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Modlitba súhlasu vychádza z Ježišovho výroku: “Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.” (Mt 6,6)

Inšpiruje sa tiež spismi veľkých postáv: Ján Kassián, František Saleský, Terezia z Avily, Ján od Kríža, Terezia z Lisieux,…

Tých, ktorí sa chcú zoznámiť s metódou modlitby pozývame do Centra Salvator v sobotu 25. apríla 2020 od 10:00 do 16:00.
Modlitbovým stretnutím sprevádza Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach)

Registrácia na podujatie

* Povinný údaj