Modlitbové utorky – Centering prayer

Začiatok: 07.07.2020 17:15 | Koniec: 07.07.2020 18:00

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehĺbenie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať.