Modlitbový utorok s imaginatívnou kontempláciou

Začiatok: 31.03.2020 17:15 | Koniec: 31.03.2020 18:30

Použitiu predstavivosti v modlitbe hovoríme imaginatívna kontemplácia. Vo všeobecnosti sa v tejto metóde modlitby nechávame viesť predstavivosťou, ale stále zameriavame svoju pozornosť na Krista. Túto metódu praktizovali od najrannejších dôb v kresťanskej tradícii.