Byť človekom je treba vedieť

Začiatok: 11.09.2020 16:00 | Koniec: 13.09.2020 14:00

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora…