Byť človekom je treba vedieť

Začiatok: 13.09.2019 16:00 | Koniec: 15.09.2019 14:00

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora…