Kontemplatívne exercície s Jánom Šedivým

Začiatok: 05.05.2020 18:00 | Koniec: 10.05.2020 10:00

Tieto exercície ponúkame tým, ktorí túžia po bezprostrednom kontakte s Bohom a hľadajú cestu jednoduchého, spontánneho a bezprostredného stretnutia s NIM. Táto jednoduchosť a bezprostrednosť slúži ako vyváženie pretechnizovaného, komplikovaného a hektického sveta.
Exercície povedie skúsený učiteľ kontemplatívnej modlitby Ján Šedivý. Kurz prebieha v mlčaní, s individuálnym sprevádzaním.