Kontemplatívne exercície s Jánom Šedivým

Začiatok: 16.03.2021 18:00 | Koniec: 21.03.2020 10:00

Tieto exercície ponúkame tým, ktorí túžia po bezprostrednom kontakte s Bohom a hľadajú cestu jednoduchého, spontánneho a bezprostredného stretnutia s NIM. Kurz prebieha v mlčaní, s individuálnym sprevádzaním.