Doprevádzané exercície podľa svätého Ignáca

Začiatok: 31.05.2019 18:00 | Koniec: 07.06.2019 10:00

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa…