Byť človekom je treba vedieť

Začiatok: | Koniec:

 

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora a tam prežíva svoj mystický zážitok. Cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje, akú úlohu má v našom povolaní – byť človekom, modlitba.

CENA: 26 Eur/deň (ubytovanie + strava) 52 Eur/2 dni + mestská daň 1,70 Eur/deň + poplatok pre exercitátora 20 Eur.

Registrácia na podujatie