Byť človekom je treba vedieť

Začiatok: 11.09.2020 16:00 | Koniec: 13.09.2020 14:00

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora…

Filmové exercície s Janom Regnerom SJ

Začiatok: 14.07.2020 18:00 | Koniec: 19.07.2020 13:00

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa…

Doprevádzané exercície podľa svätého Ignáca

Začiatok: 29.05.2020 18:00 | Koniec: 05.06.2020 10:00

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa…

Modlitba za povolanie

Začiatok: 22.06.2020 19:00 | Koniec: 22.06.2020 20:00

Každé povolanie, samo o sebe je krásne a vznešené. Ale aj modlitba človeka môže reálne meniť život iných ľudí. Budúcnosť iného môžeme ovplyvniť a pritom nemusíme zasahovať priamo do…

Cyklus jednodňových duchovných obnov – Škola púštnych otcov, žalmy a meditácia

Začiatok: 20.06.2020 9:30 | Koniec: 20.06.2020 19:00

Otcovia púšte odchádzajú do otvoreného geografického priestoru, aby žili novým životom. Aj my odchádzame do „púšte“, aby sme v sebe znovu objavili priestor,  kde sa stretávame so svojím pravým „Ja. Pravidelné mesačné duchovné obnovy na seba dynamicky nadväzujú, účasť však nieje záväzná a je možné vybrať si ktorúkoľvek časť duchovej obnovy. Obnova prebieha vždy v tichu.