Doprevádzané exercície podľa svätého Ignáca

Začiatok: 28.05.2021 18:00 | Koniec: 05.06.2021 10:00

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa…